TERMENI ȘI CONDIȚII

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul http://madalinaspirleanu.com implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

http://madalinaspirleanu.com este administrat de SPIRLEANU MADALINA MARIA II cu sediul în Drăgășani, Aleea Trandafirilor nr.3, parter, jud. Vîlcea, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. F38/660/2012, CUI 30127902.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului http://madalinaspirleanu.com fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare:

Pentru a putea cumpara de pe http://madalinaspirleanu.com, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.

În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioada determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Preț și modalități de plată:

Prețurile prezentate nu includ TVA (19%), fiind neplătitori de TVA.

Prețul de achiziție prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul achiziției, preț la care se adaugă și costurile de livrare.

Plata produselor se efectuează în numerar/cash, la livrarea produsului sau prin credit/ debit card la plasarea comenzii online.

Informații privitoare la livrare:

Termenul de livrare este de maxim 5 zile lucrătoare, socotit de la data preluării comenzii dumneavoastră. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră.

Taxele de livrare sunt calculate cu taxa pe valoare adaugată (TVA) inclus și sunt următoarele:

  1. Prin Poșta Română: 12 ron
  2. Prin Fan Courier în țară ( în zonele cu acoperire): 14 ron
  3. Prin Fan Courier în București:  11 ron

Livrarea se face de către o societate de curierat, la domiciliul clientului, în termen de 24 ore de la expedierea comenzii, și poate ajunge la destinatie după maxim 24 ore.

În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresa sau puncte de reper, vă rugăm să introduceți în căsuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.

În ziua în care coletul cu comanda dumneavoastră va fi expediat, veți fi înștiințat prin e-mail sau telefonic de către noi.

Coletul poate fi preluat de orice membru al familiei.

Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află pe stoc veți fi înștiințat în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător dacă dumneavoastră doriți și sunteți de acord cu acest lucru.

Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine societății de curierat sau transportatorului conform legislației în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului și vom fi înștiințați în termen de 24 ore de la primirea coletului.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului http://madalinaspirleanu.com, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea SPÎRLEANU MĂDĂLINA MARIA II sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul http://madalinaspirleanu.com, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail madalina.spirleanu@gmail.com.

Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/200, clienții noștri au următoarele drepturi:

1) Dreptul la informare (art.12)

2) Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3) Dreptul la interventie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si în mod gratuit, urmatoarele:

  1. a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale;
  2. b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
  3. c) notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b).

4) Dreptul la opozitie (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.

5) Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost încalcate.

6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Responsabilitati privind produsele

SPÎRLEANU MĂDĂLINA MARIA II nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați secțiunea “ Schimb/Returnare produs “

 

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță

Art. 1. – Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:
a) sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel);
b) telecopiator (fax)
c) adresa de poștă electronică (e-mail)

Art. 2. – Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.


Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță:
a) imprimat neadresat;
b) imprimat adresat;
c) scrisoare tipizată;
d) publicitate tiparită cu bon de comanda;
e) catalog;
f) telefon cu intervenție umana;
g) telefon fără intervenție umană (automat de apel, audiotext);
h) radio;
i) videofon (telefon cu imagine);
j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil);
k) poștă electronică (e-mail);
l) telecopiator (fax);
m) televiziune (teleshopping).

Litigii

Prin folosirea,vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și Spîrleanu Mădălina Maria II. În cazul unor eventuale conflicte între SPÎRLEANU MĂDĂLINA MARIA II și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Daca rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual http://madalinaspirleanu.com.

 

Pentru orice informaţii vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail AICI.